que bacterias se atopan en mulleres belgas sen complicacións infeccións do tracto urinario en coidados de saúde primarios, e cal é o seu nivel de susceptibilidade Anno 95-96?

Resumo

Resumo

Disuria é unha razón frecuente para o encontro en práctica xeral e tamén os xinecólogos e os urólogos frecuentemente enfrontaranse con el. En pacientes con 2/2 a 2/3 de episodios disuricos débense a infeccións do tracto urinario. En case todos os casos comeza a terapia antes de que o resultado dunha cultura estea dispoñible. Polo tanto, é moi importante saber que as bacterias son máis frecuentes na poboación tratada e cal é o seu patrón de susceptibilidade. Debido a que a información máis dispoñible está baseada en datos retrospectivos emitidos a partir de poboacións moi mixtas, realizamos un estudo prospectivo que inclúe a poboación máis frecuente: mulleres adultas sintomáticas sen ningún síntoma de UTI complicado.

entre 279 especímenes de orina recollidos en As prácticas xerais, 164 foron positivas (59%). O microorganismo máis frecuente atopado foi E.Coli (78%), seguido por S.saprophyticus (9%) e Proteus SPP. (4%). Nos 15 especímenes restantes, atopáronse 8 especies bacterianas diferentes. A resistencia total á ampicilina foi do 30%, a cotrimoxazole 14%, a nitrofurantoína 7%, a fluoroquinolones 1%. A resistencia á eColi a Ampicillin foi do 27%, ao co-trimoxazol, ao 17%, a nitrofurantoína 1% e a fluoroquinolones 1%.

Nesta poboación as mesmas bacterias, na mesma proporción, como en estudos anteriores noutros países. O patrón de susceptibilidade confirma un nivel de resistencia substancial a Ampicilina e co-trimoxazol. Pola contra, a resistencia a nitrofurantoína e fluoroquinolonas é insignificante. Os datos de resistencia dos laboratorios rexionais belgas na súa poboación ambulatoria foron significativamente diferentes á nosa.

résumé

La Disurie Est un problema frutor en Médecine Générale. Le gynécólogo et l’urólogo Aussi Sont Souvent confrontés avec le problème. Chez Les Femmes Se Plaignant de Dysurie, La Moitié à Deux Tiers Ont Une Infección Urinaire. Dans Pratiquement Tous Les Cas Un Traitement Est Commence Avant de Connaître Les Résultats D’UNE CULTURA Bactériologique. Par consément Il Est Très Importante de Connaître La Prévalence DES Différents Microorganismos et Leur Sensibilité aux Différents Antibiotiques. La Plupart deas Données à Sujet Proviennent D’Études Rétrospectives preocupantes de des poboación Très Hétérogènes. Nous Avons Effectué UNE Étude Prospective preocupante Le Groupe Principal: Les Femmes adultes Symptomatiques, Sans Signes de complicación.

au total 279 Urines ont été colectiva (59%). Le Microorganisme Trovue Le Plus Frélemment était e.Coli (78%), Suivi de Staphylococcus saprofyticus (9%) ET DE PROTEUS SPP. (4%). Dans Les Autres 15 Urines 8 Diferentes Bactéries Furent Identifiées. La résistance globale à l’ampicilline était de 30%, au co-trimoxazol de 14%, à la nitrofurantoïne de 7% et aux fluoroquinolones de 1%. La résistance des e. coli à l’ampicilline était de 27%, au co-trimoxazol de 17%, à la nitrofurantoïne de 1% et aux fluoroquinolones de 1%.

dans cets poboación homogène nous retrouvons les Mêmes xermes dans la même proporción que dans les études similaires étrangères. UNE RESISISTANCE SIGNATIVO à R AMPICILLINE ET AU CO-TRIMOXAZOLE EST observa. Par contra la résistance à la nitrofurantoïne et aux fluoroquinolones est marginale. LA SENSIBILITÉ DES Uropathogènes Observé Dans Les Laboratoires Régionaux Est Signativement Différente de Celle Observée Dans Cette étude.

Samenvatting

Disurie é Een Belang Rijke Reden Voor Consultatie en Huisartsenpraktijk. Ook uroloog en gynaecoloog worden vaak geconfronteerd reuniuse a Het Pobleem. Men Weet Dat 1/2 Tot 2/3 Van De Dysurie Episodios Te Wijten Zijn Aan Een Urineweginfectie. En Bijna Alle Gevallen Wordt Behandeling Gestart Voor Uitslagen Van Culturen Beschikbaar Zijn. Daarom é Het Heel Belangrijk Te Weiten Welke Kiemen Meest Prevalente Zijn en De Betrokken Populatie, en Wat Hun AntibriotageGevoeligheid é. De Meeste Gegevens Hieromtrent Zijn Afkomstig Van Retrospectieve Estudos UIT Een Zeer Heterogene Populatie. En Onze Studie Werden Prospectieve Datos Verzameld Van De Meest Betrokken Groep Patiënten: Symptomatische Volwassen Vrouwen Zonder Tekenen van Opstijgende Infectie.

en Tasar Werden 279 Monstros Verzameld en Huisartsenpraktijken, 164 Waren Positief (59%). De Mest Gevonden Bacterie foi E.Coli (78%), GEVOLGD POR POR STAPHYLOCOCCUS saprofyticus (9%) en Proteus spp. (4%). En De Overige 13 Monstros Werden 8 verschillende especies Gevonden.

A resistencia global a Ampicillina foi do 30%, contra a co-trimoxazole 14%, contra o nitrofurantoína 7% e contra fluorochinolones 1%. A e.Coli Resistance a Ampicillin foi do 27%, contra a co-trimoxazol, o 17%, contra a nitrofurantoína 1% e contra fluorochinolones 1%.

Nesta poboación, as mesmas bacterias se atopan na mesma proporción que en Estudos comparables no estranxeiro. A sensibilidade determinada no anticoriógrafo confirma unha resistencia significativa á ampicilina e ao cotamoxazol. Por outra banda, Nitrofurantoin e Fluo-Rochinolones apenas dan calquera resistencia. Os patróns de resistencia das bacterias da orina de pacientes ambulatoriales de laboratorios rexionais difiren significativamente a partir destes atopados no noso estudo.

No Responses

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *