Quins bacteris es troben a les dones belgues sense complicacions Infeccions del tracte urinari en assistència sanitària primària, i quin és el patró de susceptibilitat Anno 95-96?

Resum

Resum

Disúria és un motiu freqüent de trobada en la pràctica general i també els ginecòlegs i els oròlegs es faran freqüentment. En els pacients femenins de 1/2 a 2/3 dels episodis Dysúrics es deuen a infeccions del tracte urinari. En gairebé tots els casos es va iniciar la teràpia abans que es trobi disponible el resultat d’una cultura. Per tant, és molt important saber quins bacteris són més freqüents en la població tractada i quin és el patró de susceptibilitat. Com que la informació més disponible es basa en les dades retrospectives emeses a partir de poblacions molt mixtes, hem realitzat un estudi prospectiu que inclou la població més freqüent: les dones adultes simptomàtiques sense cap símptoma d’UTI complicat.

Entre 279 exemplars d’orina recollits Pràctiques generals, 164 van ser positives (59%). El microorganisme més freqüent va ser E.Coli (78%), seguit de S.Saprophyticus (9%) i PROTEUS SPP. (4%). Als 15 espècimens restants es van trobar 8 espècies bacterianes diferents. La resistència en general a l’ampicil·lina va ser del 30%, al 2% del 2%, al 9% de la nitrimoxazol, fins al 7% de fluoroquinolones. La resistència a l’E.Coli a l’ampicil·lina va ser del 27%, al co-trimoxazol un 17%, al nitrofurantoin 1% i als fluoroquinolones 1%.

En aquesta població, els mateixos bacteris, en la mateixa proporció es troben com En estudis anteriors en altres països. El patró de susceptibilitat confirma un nivell de resistència substancial a ampicil·lina i co-trimoxazol. Al contrari, la resistència al nitrofuranto i fluoroquinolones és insignificant. Les dades de resistència dels laboratoris regionals belgues en la seva població ambulatòria van ser significativament diferents dels nostres.

Résumé

La disurie est no problème fréente en médecine générale. Le Gynécologue et L’Urologue Aussi Son Souvent Confrontaments Avec Le Problème. Chez Les Femmes SE Plaignant de Dysurie, La Moitié à deux Tiers ONT Infection Urinaire. Dans Pratiquement TOUS Les CAS UN TRAITY EST INDMENDE AVANT DE CONNAIRE Les RÉSULTATS D’UNE Cultura Bactériologique. Parella consèntica Il est très Important de Connaître La Prévalence des Diférents Microorganismes et Leur Sensibilité Aux Différents Antibiotiques. La Plupart des Données à ce Sujet Proviennent d’Études Rétrospectives Inclocant DES Població TRÈS Hétérogènes. Nous Avons Effectué Une Étude Prospectiu Incredent Le Groupe Principal: Les Femmes adults Summomatiques, SANS Signes de complicació.

Au Total 279 Urines ONT été collectées par des généralistes, no 164 furentment positius (59%). Le Microorganisme Trouvé Le Plus Fréquemment Était E.Coli (78%), SUIVI DE STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS (9%) ET DE PROTEUS SPP (4%). Dans les Autres 15 Urines 8 DifféRentes Bactéries Furent identifiées. La Résistance Globale à l’Ampicillina Était de 30%, AU co-trimoxazol de 14%, à la nitrofurantoïne de 7% et aux fluoroquinolones de 1%. La Résistance des E.Coli à l’Ampiciline Était de 27%, AU co-trimoxazol de 17%, à la nitrofurantoïne de 1% et aux fluoroquinolones de 1%.

Dans Cette Població Homogène Nous Retrouvons LES Mêmes Germes dans la même proporció que dans les études Similaires Étrangères. UNE RÉSISTANCE Significatiu a A R Ampicilline et AU co-trimoxazol est Observée. Par Contre la Résistance à la nitrofurantoïne et aux fluoroquinolones est marginale. La Sensibilité des Uropathogènes Observée Dans les Laboratoires Régionaux Est Importància Difphérente de Celle Observée Dans cette étude.

samenvatting

Disurie és Een Belang Rijke Reden Reden Voor Consultatie a De Huisartsenpraktijk. Iok uroloog en gynaecoloog de Worden Vaak GeconFronteerd va conèixer Het Probleem. Home Weet Dat 1/2 Tot 2/3 van de disurie episodis te wijten Zijn aan een urineweginfectie. A Bijna Alle Gevallen WordT BhetanTeling Gestart Voor Uitslagen van Culturen Beschikbaar Zijn. Daarom és Het Heel Beelgrijk Te Wed Willke Kiemen Meest Prevalent Zijn a De Betrokken Populatie, en Wat Hun AntibiotigAgeSeligheid és. De Meest Gegevens Hieromtrent Zijn Afkomstig Van Retrospectieve estudia UIT Een Zeer Heterogene Populatie. A Onze Studie Werden Prospectieve Data Verzameld Van de Meest Betrokken Groep Patiënten: Somptomatische Volwassen Vrouwen Zonder Tekenen Van Opstijgende infectie.

A totaal Werden 279 Monstres Verzameld a Huisartsenpraktijen, 164 Posició de Waren (59%). De Meest Gevonden Bacterie va ser e.coli (78%), porta Gevolgd Staphylococcus saprophyticus (9%) en Proteus spp. (4%). A De Sorteig 13 monstres Werden 8 espècies verschillende Gevonden.

La resistència global a l’ampicil·lina va ser del 30%, contra el co-trimoxazol un 14%, contra el nitrofurantoin 7% i contra fluorochinolones 1%. La resistència a l’E.Coli a l’ampicil·lina va ser del 27%, contra el co-trimoxazol un 17%, contra el nitrofurantoin 1% i contra fluorochinolones 1%.

En aquesta població, els mateixos bacteris es troben en la mateixa relació que a Estudis comparables a l’estranger. La sensibilitat determinada sobre l’antibiograma confirma una resistència significativa a l’ampicil·lina i el cottamexarzol. D’altra banda, el nitrofurantoin i el fluor-rochinolones amb prou feines donen resistències. Els patrons de resistència dels bacteris procedents d’orina dels pacients ambulatoris de laboratoris regionals es diferencien significativament d’aquests que es troben en el nostre estudi.

No Responses

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *